MBA Kraków 2017 (International Biennale of Architecture Kraków 2017)

12 Października 2017, 09:00 (Czwartek) - 13 Października 2017, 20:00 (Piątek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
Rejestracja na Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2017 jest bezpłatna. Registration to the International Biennale of Architecture Kraków 2017

Rejestracja na Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2017 jest bezpłatna.

już niedostępne -

Miasto Kraków oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowym Biennale Architektury w Krakowie, którego najbliższa edycja (MBA KRK 2017), będzie mieć miejsce w dniach 12-13 października 2017 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

Biennale Architektury w Krakowie jest imprezą cykliczną odbywającą się od roku 1985. Tytułem tegorocznej edycji jest "Podwórze - pole wyobraźni". Przedmiotem są przestrzenie półprywatne w mieście - krajobraz podwórek i wnętrz kwartałów śródmiejskich, podzielonych ogrodzeniami, o zupełnie utylitarnym charakterze, rzadko z dobrze utrzymaną zielenią. Jest też krajobraz pomiędzy blokami osiedli post-PRL-owskich, nie wiadomo komu i do jakiego celu służący - to źle utrzymane trawniki i przypadkowo ukształtowana zieleń.

Nowa edycja Biennale ma inspirować do refleksji, medytacji i poruszenia naszej wyobraźni
w procesie rozumienia, partycypacji i kreacji najbliższego otoczenia w mieście.City of Krakow and the Association of Polish Architects Krakow Branch cordially invite to take part in the International Biennale of Architecture in Krakow, whose next edition (MBA KRK 2017) shall take part on the 12th-13th October at the ICE Congress Centre.
Biennale is an event taking place since the year 1985. The title of this year's edition of the Biennale is "Backyard - field of imagination". The subject-matter covers semi-private spaces in the city. It is the landscape of backyards and interiors of central urban blocks, of completely utilitarian character, which is divided by various fences, metal meshes, and walls, filled mainly with rubbish bins or cars, rarely with well-maintained verdure. This is also the landscape between blocks of flats of Post-communist housing estates, actually serving no one and no real purpose, marked by poorly maintained lawns and randomly shaped greenery.

The new edition of the Biennale is meant to inspire reflection, meditation, and to stir our imagination in the process of understanding, participating and creating the closest environment in the city.


http://mba2017.sarp.krakow.pl/

https://www.facebook.com/events/133254387236274/